Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utökad nationell övervakning med helgenomsekvensering av SARS-CoV-2

Folkhälsomyndigheten (FoHM) och regionerna inför en omfattande nationell mikrobiell övervakningen med helgenomsekvensering (WGS) av SARS-CoV2. Det övergripande målet är att kunna identifiera förekomst av nya virusvarianter samt utvärdera vaccineffekter.

Region Örebro kommer i denna övervakning att skicka prover för sekvensering motsvarande minst 10 % av regionens positiva fall per vecka fall samt prov från fall med reseanamnes utomlands, prov från större utbrottsutredningar och prov från personer som återinsjuknat.  Även fall som konstateras efter vaccination identifieras och skickas för sekvensering.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 februari 2021

Läs mer om Aktuellt