Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Verktygslåda för att förebygga fallskador tillsammans

Publicerad: 2024-02-14 16:35

Varje år sker fallskador som skapar stort lidande för personen och kostar mycket pengar för kommunal och regional sjukvård. Det finns sätt att minska risken för att falla. Vi vet till exempel att med goda levnadsvanor och genom att träna balans och styrka kan vi förebygga fallskador.

Bild med bilder från ett material som kan användas när man vill arbeta för att förebygga fallskador.

Nu finns det en verktygslåda med material som du kan använda dig av när du informerar om hur man kan förebygga fallskador.

Materialet kan du använda om du ska ut på mötesträffar med äldre, du kan använda det på den vårdcentral du arbetar på, dela ut till personer du möter, med mera.

Materialet består av:

• Roll-up
• Informationsfolder med övningar
• Film som visar övningar

Hur tar jag del av materialet?

Här, på vår gemensamma webbsida för omställningen till nära vård, hittar du film och folder med mera. 

Varje samverkansledare i länsdelarna har en roll-up och ett antal informationsfoldrar. Kontakta din länsdels samverkansledare om du vill använda materialet.

Vet du inte vem som är samverkansledare i din länsdel? Klicka här och skicka iväg din fråga.

En del i omställningen till nära vård

Att arbeta förebyggande och proaktivt för att minska fallskador och lidande är i linje med omställningen till nära vård. Att vi ställer om till den nära vården innebär ett förändrat förhållningssätt, där det sker en förflyttning i sättet att arbeta. Det gör vi för att bättre kunna möta de behov av vård och omsorg som finns och de utmaningar som kommer med den samhällsutveckling vi ser framför oss med en ändrad ålderssammansättning i befolkningen. 

Arbetet sker i samverkan mellan:

Örebro län logotyper 2023 - RF SISU o ÖLBF.png

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 februari 2024