Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Viktigt att resenärer från Norge, Storbritannien, Sydafrika och Brasilien testar sig

Har du varit i Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien och kommit till Sverige under de senaste 14 dagarna? Då ska du stanna hemma och isolera dig minst en vecka, undvika nära kontakter samt testa dig för covid-19. Detta efter att brittiska, sydafrikanska och brasilianska myndigheter upptäckt nya varianter av viruset som orsakar covid-19.

Nyheten har uppdaterats i takt med att Folkhälsomyndigheten listat fler riskländer.

Region Örebro län arbetar nu för att nå ut till personer som nyligen kommit hem från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien så att dessa kan följa rekommendationerna och testas i syfte att undvika vidare spridning.

– Vi vill att alla som nyligen är hemkomna från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien ska boka in sig för provtagning. Det gör man genom att ringa 019-602 88 95, säger Lisa Vennberg, biträdande smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Gäller även barn och symtomfria

Vuxna och barn i förskoleålder och uppåt ska testa sig så snart som möjligt efter ankomst till Sverige samt ytterligare en gång den femte dagen efter utresa från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien. Även symtomfria personer ska testa sig.

I väntan på testning och provsvar ska resenärer isolera sig i hemmet, undvika nära kontakter och vara noga med handhygienen. Det gäller även barn i förskola och skola.

Bor du tillsammans med andra, som inte varit i Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien, ska de också stanna hemma enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg och som bor tillsammans med resenär från Norge, Storbritannien, Sydafrika eller Brasilien ska stanna hemma från arbetet i väntan på resenärens båda provsvar.

Vad gäller för arbetspendlare och de som delar boende med arbetspendlare?

Arbetspendlare till utpekade riskländer i Sveriges närområde ska undvika att träffa andra än personer i det egna hushållet när man inte är på jobbet. Om länderna som arbetspendlingen sker till kräver regelbunden testning (minst 1 g/vecka) behöver den som arbetspendlar inte testa sig utöver det. De som bor i samma hushåll med den som arbetspendlarpendlar behöver inte undvika att träffa andra.

De nya varianterna av viruset

De nya varianterna av SARS-CoV-2, kan vara mer smittsamma, men ingenting tyder på att de skulle ge svårare sjukdom. Det är därför viktigt att i så stor utsträckning som möjligt förhindra att viruset sprids i Sverige. Två av virusvarianterna har spridits i stor omfattning i Storbritannien och Sydafrika. Fall har även konstaterats i andra länder i olika omfattning. Norska myndigheter befarar nu ett större utbrott av den nya brittiska varianten och därför utökas rekommendationen att gälla även resenärer från Norge.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 mars 2021

Läs mer om Aktuellt