Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppdatering avseende piercing i riktlinjen Arbetskläder för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Folktandvården inom Region Örebro län.

Publicerad: 2023-05-29 10:20

Den del som anger att piercingsmycken genom synlig slemhinna inte får förekomma tas nu bort.

Ett läkt piercinghål, oavsett var det sitter, utgör ingen påvisad smittrisk. Piercing kan dock utgöra en risk för indirekt kontaktsmitta via händerna om hålet är infekterat. Handhygien är en viktig del i följsamheten till basala hygienrutiner för att förhindra smittspridning till patienter.

Uppdateringen av riktlinjen är inte publicerad ännu men ändringen kommer att gälla from 230601.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 29 maj 2023