Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Stark uppmaning till rekommenderade grupper att ta sin vårdos mot covid-19 - Region Örebro län öppnar drop-in

Publicerad: 2024-04-18 15:41

Under april pågår vårens vaccinationsinsats mot covid-19. Fler i rekommenderade grupper behöver vaccinera sig för att ha ett starkt skydd, vilket minskar risken att bli svårt sjuk i covid-19 och behöva sjukhusvård om smittspridningen ökar under sommaren och början av hösten. Därför gör Region Örebro län det nu enklare att vaccinera sig.

Alla personer som är 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre som har dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid‐19 under våren 2024, även om man vaccinerat sig under hösten. Dessa grupper erbjuds gratis vaccination.

- Hittills har bara 36% av personer som är äldre än 80 år vaccinerat sig i länet. Det är för få. Jag förstår om det inte känns lika angeläget just nu när smittläget är lågt, men i perioder med ökad smittspridning orsakar covid-19 fortsatt allvarlig sjukdom, och kan i värsta fall leda till döden. Därför är det viktigt att de grupper som behöver två doser vaccin per år för att ha ett starkt skydd kommer och vaccinerar sig, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare Region Örebro län.

Läs vidare: nyttan med vårdosen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 april 2024