Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Endast sju procent av förskolegårdarna har tillräckligt solskydd för barnen

Publicerad: 2023-03-16 07:16

Att utsättas för solljusets UV-strålning kan ge negativa hälsoeffekter som hudcancer och ögonskador. I Sverige, liksom i många andra länder, ses en kraftig ökning av antalet hudcancerfall. En ny studie från Arbets- och miljömedicin i Örebro visar att 93 procent av de undersökta förskolorna saknar tillräckligt solskydd på sina lekgårdar.

Baby i solhatt leker i sandlåda

 

Solljusets UV-strålning bedöms orsaka 80 till 90 procent av all hudcancer. Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och är också den typ av cancer som ökar mest. Sannolikt har solvanor från barndomen och tonåren en stor betydelse för framtida risker att utveckla malignt melanom.

Av den sammantagna exponeringen av solljus under en livstid sker cirka en tredjedel innan 18 års ålder. Eftersom barn har tunnare hud och lättare bränner sig är de extra känsliga för solens skadliga strålar. Mycket talar för att solexponering i barndomen har större betydelse än solexponering senare i livet för uppkomsten av malignt melanom.

- Barn tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan. Ofta handlar det om längre tid än vad föräldrarna tillbringar på sina arbeten. Därför är det så viktigt att vi säkerställer en hälsosam miljö för dem på förskolan, säger Maria Klasson, yrkes- och miljöhygieniker på Arbets- och miljömedicin i Örebro.

För att minska UV-strålning är Strålsäkerhetsmyndighetens främsta rekommendation att undvika sol mitt på dagen under den mest solintensiva perioden. Dessutom kan man skydda sig med till exempel kläder, solglasögon och hatt, samt komplettera med solskyddskräm där kläder inte skyddar. Den kunskap och de rutiner personalen har kring hur man kan minska UV-exponeringen för barnen på förskolan ingår inte i studien. Det är endast tillgången till solskydd på förskolans lekgårdar som bedömts.

Hur gick studien till?

Med hjälp av förskolepedagoger identifierades de tre mest lekintensiva platserna på förskolornas lekgårdar. För att bedöma hur mycket solskydd som fanns i utemiljön på förskolorna fotograferades himmelsvybilder med ett vidvinkelobjektiv, så kallat fiskögeobjektiv. Ett mått som kallas Sky View Factor (SVF) användes för att räkna ut hur stor andel av himlen som är synlig i bilderna. Boverket och Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att minst hälften av himlen ovanför lekplatsen bör vara täckt av växtlighet för att ge barnen ett tillräckligt solskydd. Antalet förskolor som ingick i studien var 37 stycken med en till tre lekgårdar på varje förskola.

Resultatet

Resultaten visar att endast fem lekgårdar på fyra förskolor, det vill säga sju procent av lekgårdarna, har ett fullgott skydd på mindre än 50 procents solinstrålning på de tre mest lekintensiva platserna. En övervägande del av samtliga lekgårdar, 59 procent, hade 51 till 75 procent solinstrålning och 34 procent av lekgårdarna hade 76 procent eller mer solinstrålning. Vid lekgårdarnas sandlådor hade 30 procent mindre än 50 procents solinstrålning, medan 70 procent hade mer solinstrålning. För nio stycken förskolor som är nyare än 10 år var det endast en lekgård som hade ett fullt godtagbart skydd. Detta kan bero på att träd och övriga växter inte hunnit växa upp ordentligt och därför är det är viktigt att ha temporära solskydd under tiden.

Vill du veta mer om denna studie? Kontakta gärna Maria Klasson.

Maria Klasson

Miljöhygieniker

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 mars 2023