Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Kan mountainbikecykling ge vibrationsskador i händerna?

Publicerad: 2022-09-01 11:28

Man har länge känt till risken att utveckla skador i händerna av vibrationer från handhållna maskiner i yrket. Mindre kunskap finns om fritidsexponering. Vi har därför undersökt om vibrationer från mountainbikecykling utgör en risk för cyklisten.

Cyklist på mountainbike

 

Inom vissa yrken är det vanligt att man arbetar med vibrerande handhållna maskiner som ger höga vibrationsdoser. Det medför risker för vibrationsskador som nedsatt känsel och finmotorik samt vita fingrar.

Mountainbikecykling är en populär motionsform som har många hälsofrämjande effekter och som även kan vara mer skonsamt än till exempel löpning för vissa grupper av utövare. Däremot har man vid mountainbikecykling på stig uppmätt höga vibrationsnivåer genom styret. Mountainbikecyklister som även exponeras för vibrationer genom sitt yrke skulle kunna utgöra en särskilt utsatt grupp för risker.

I vår studie fick 10 mountainbikecyklister köra en runda på stig samtidigt som vibrationsdosen uppmättes. Före och efter cykelturen gjordes mätningar av känsel för vibrationer, beröring och temperatur samt greppstyrka i tre olika grepp. Resultaten utvärderades inom gruppen av cyklister och jämfördes även med en kontrollgrupp från en annan studie som fått hålla i en vibrerande poleringsmaskin istället för att cykla.

För mountainbikecyklisterna kunde inte påvisas någon försämring i något av testerna. I kontrollgruppen som höll i poleringsmaskinen försämrades både vibrationssinne och greppstyrka påtagligt jämfört med de som cyklade.

Studien är gjord av Gustav Fardelin, med Niklas Ricklund som handledare och Ing-Liss Bryngelsson som forskningsassistent.  

Klicka här för att läsa mer om denna studie.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 september 2022