Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nedsatt arbetsförmåga hos patienter med celiaki

Publicerad: 2021-06-07 17:07

Patienter med celiaki har nästan 50 procent mer sjukfrånvaro jämfört med den generella populationen. Det visar de studieresultat som presenterades vid världens största forskningskonferens inom mag- och tarmsjukdomar av Soran Rabin Bozorg, AT-läkare med forskarinriktning.

– Inom min nuvarande forskning studerar vi epidemiologiska och hälsoekonomiska utfall vid olika gastrointestinala sjukdomar. I det aktuella forskningsprojektet fokuserar vi i synnerhet på celiaki, även benämnt glutenintolerans, säger han. Soran Rabin Bozorg har fått utmärkelsen Poster of Distinction vilket innebär att hans abstrakt rankats som ett av de tio procent bästa abstrakt som accepterats till konferensen Digestive Disease Week som organiseras av American Gastroenterological Association.

– Vår forskargrupp har sedan tidigare visat att patienter med celiaki har förhöjda kostnader och en ökad förbrukning av sjukvård såväl innan som efter diagnos. Få tidigare studier har dock undersökt vilka effekter som celiaki har på arbetsförmåga, förklarar han.

Viktigt att hitta de patienter som riskerar ökad sjukfrånvaro

Forskningen visar att skillnaderna mellan patienter med celiaki och den generella befolkningen inte minskar vid diagnos och förmodad start av behandling, utan att skillnaderna snarare tycks öka efter diagnos. Anledningen till varför patienter med celiaki har en ökad sjukfrånvaro är ännu inte klarlagt, men en möjlig faktor skulle kunna utgöras av en ökad risk för samsjuklighet.

– Våra resultat visar dessutom att denna ökning till största del drivs av en mindre andel patienter. Detta indikerar vikten av att identifiera dessa få patienter med ökad risk för sjukfrånvaro för att kunna reducera och förhindra att de drabbas av mer sjukfrånvaro efter deras diagnos, berättar han.

Faktaruta

  • Celiaki är en kronisk autoimmun sjukdom som beräknas drabba cirka 1 procent av världsbefolkningen och som karaktäriseras av inflammation i tunntarmen vid intag av gluten.

  • Det abstrakt som blivit belönat presenterar de preliminära resultaten av studien och finns publicerat som ett komplement till majutgåvan av tidskriften Gastroenterology. De slutgiltiga resultaten från den aktuella studien har ännu inte publicerats.

  • Forskningen bedrivs i samarbete med forskare från Karolinska Institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Colombia University i New York.
Forskaren Soran Rabin Bozorg
Forskaren Soran Rabin Bozorg

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 maj 2024