Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Överväg behandling/profylax med antivirala läkemedel vid influensa

Publicerad: 2022-11-01 13:33

Läkemedelsverket publicerade i juni 2022 uppdaterade rekommendationer om behandling och profylax vid influensa. Det finns nu mer tydlig evidens för att antivirala läkemedel mot influensa har effekt och att biverkningarna ofta är relativt få.

Se behandlingsrekommendationen på Läkemedelsverkets webbplats

Det är därför viktigt att överväga behandling/profylax vid misstänkt eller bekräftad influensa. För detaljer, se information på Smittskydds hemsida

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 1 november 2022