Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Metaller i bär och svamp - hur farligt är det?

Publicerad: 2022-09-13 08:07

Sveriges historia som industri- och gruvland har lett till att många områden är förorenade av olika metaller. Arbets- och miljömedicin i Örebro har samlat in lingon, blåbär och svamp från tre förorenade områden i Örebro län: En skjutbana, en nedlagd industri och en pågående industri. Vi ville undersöka om bären och svampen innehöll metallhalter som kan påverka människors hälsa när man äter dem.

Lingonris med mogna röda lingon

 

Bly var den metall som stack ut och som återfanns i både bär och svamp från alla tre områden. Nivåerna var så pass höga att konsumtionen bör begränsas av hälsoskäl, även om halterna i de flesta fall låg under de gränsvärden som tillåts vid försäljning. Sköljning av bären minskade metallhalterna något i de fall metallföroreningen kom från luftburet nedfall.

Barn och gravida rekommenderas att avstå från att äta bär och svamp som är plockad i de förorenade områden som vi undersökt, medan övriga vuxna rekommenderas att avstå från regelbundet intag. Barn och foster är extra känsliga för bly på grund av den pågående utvecklingen av nervsystemet.

När det gäller foster kan de neurologiska effekterna uppstå redan vid blynivåer som inte ger någon påverkan på modern. Det finns inte någon känd säker nivå, utan det är viktigt att alltid hålla exponeringen så låg som möjlig. Hos vuxna individer är de kritiska effekterna påverkan på blodbildning, njurskada och högt blodtryck.

Akut blyförgiftning är sällsynt.

Klicka här för att läsa rapporterna i sin helhet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 februari 2023