Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Nystart för utbildning till företagssjuksköterska

Publicerad: 2023-09-14 10:25

Nyligen var det terminsstart på företagssjuksköterskeprogrammet vid Örebro universitet för 20 förväntansfulla studenter från Norrbotten till Skåne. Arbets- och miljömedicins medverkan har genom åren utgjort en central del av utbildningen.

Anette Eriksson, skjutsköterska på Arbets- och miljömedicin på USÖ

Anette Ericsson, företagssjuksköterska på Arbets- och miljömedicin, är en av dem som är med och utbildar framtidens företagssjuksköterskor.

Efter uppehåll med antagning under fjolåret har utbildningen startat på nytt. Den leder efter fyra terminers studier på halvfart fram till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning på företagshälsovård. I utbildningen ingår bland annat verksamhetsförlagd utbildning, framför allt uppskattad av dem som inte har tidigare erfarenhet av att arbeta i företagshälsovård.

Arbets- och miljömedicins medverkan har genom åren utgjort en central del av utbildningen, främst i kursen Arbetsmedicin under termin 2, där många medarbetare i olika yrkeskategorier på Arbets- och miljömedicin bidrar till innehållet. Utbildningen utgör en viktig del av kompetensförsörjningen i företagshälsovården genom att utbilda sjuksköterskor till specialistexamen.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 oktober 2023