Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Förskolor har svårt att hålla behaglig värme

Publicerad: 2021-09-10 10:41

Förskolor i Örebro har svårt att hålla en behaglig inomhustemperatur under varma sommardagar, vilket påverkar såväl personalen som barnen. Det visar en pilotstudie från Arbets- och miljömedicin.

Beteendevetare Anita Gidlöf Gunnarsson

Beteendevetare Anita Gidlöf Gunnarsson

Miljön omkring oss påverkar vår hälsa och vårt välbefinnande, det gäller inte minst för barn som räknas som en riskgrupp. Eftersom klimatmodeller visar på ökande temperaturer och fler värmeböljor i framtiden har Arbets- och miljömedicin undersökt inomhustemperaturen på fyra förskolor i Örebro i juli och augusti 2020. Nu är resultatet färdigställt.

– Vi mätte inomhustemperaturen från början av juli till mitten av augusti och i slutet av mätperioden fick vi en värmebölja med utomhustemperaturer på omkring 28 grader Celsius. Under den här varma perioden låg medeltemperaturen inomhus på mellan 24 och 26 grader under förskolornas öppettider. Vi såg även att temperaturen steg under veckan, runt torsdag-fredag var det ofta 26-27 grader. Sammantaget hade alla förskolor vi undersökte problem med att upprätthålla en hälsosam inomhustemperatur när det var varmt utomhus, säger Anita Gidlöf-Gunnarsson, beteendevetare vid Arbets- och miljömedicin i Örebro.

Personalens upplevelser kartlades i enkät

Som komplettering till temperaturmätningarna fick personalen på de fyra förskolorna svara på en enkät om sin upplevelse av inomhusklimatet under sommarhalvåret.

– Personalens upplevelser stämmer överens med det vi sett i våra mätningar. Drygt varannan är ofta besvärad av värmen på sin avdelning och de upplever en tunghetskänsla i huvudet, trötthet och huvudvärk. En frustration kan också vara att de inte ser några möjligheter att själva påverka värmen eller ventilationen på sin avdelning, säger Anita Gidlöf-Gunnarsson.

– Även barnen påverkas av värmen. Enligt personalen blir barnen trötta, hängiga, varma och törstiga. Det påverkar i sin tur även humöret och barnen blir irriterade och tappar lättare tålamodet, vilket också gör personalens pedagogiska arbete svårare, säger Anita Gidlöf-Gunnarsson.

Underlag till förbättring

Att åtgärda inomhusklimatet och få ner temperaturerna kan vara komplicerat, men det finns vissa enklare åtgärder som kan ha stor effekt.

– Att ge personalen själva större möjligheter att skärma av solen med markiser, rullgardiner och draperier är till exempel en åtgärd som inte behöver bli så kostsam. En annan viktig åtgärd är att se till att det finns träd som skuggar förskolan och förskolegården. Eftersom klimatet förändras måste vi förbereda oss på varmare somrar med längre varma perioder i framtiden. Därför hoppas vi att vårt resultat kan vara en del i handlingsplaner som förbättrar situationen, säger Anita Gidlöf-Gunnarsson.

Faktaruta

Rapporten är skriven av Arbets- och miljömedicin i Örebro som bland annat arbetar med klimatförändringars betydelse för hälsan, med särskilt fokus på känsliga grupper. Utöver förskolor har temperaturen på vård- och omsorgsboenden samt seniorboenden kartlagts, även det under sommaren 2020. Det resultatet publicerades under första halvåret 2021.

Utöver Anita Gidlöf-Gunnarsson har även kemiingenjör Carin Pettersson, yrkes- och miljöhygieniker Ann-Christine Mannerling samt medicinsk vårdadministratör Eva-Lott Hedin deltagit i arbetet.

Kontakt

Carin Pettersson

Kemiingenjör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2022