Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny studie om arbetsmiljön för sågverksarbetare i Ghana

Publicerad: 2023-11-09 13:51

Arbetsmiljön i låg- och medelinkomstländer är ett relativt outforskat område. I Ghana är träindustrin en av landets viktigaste näringar med fler än 100 000 anställda. I en ny studie av sågverksarbetare i Ghana har deras exponering för trädamm och effekter på lungfunktion undersökts.

Sågverksarbetare i Ghana

Foto: John Ekman

Resultaten påvisade höga exponeringsnivåer över gränsvärden och tydliga effekter på lungfunktion – efter jämfört med före arbetsskift. Ett flertal arbetsmiljöförbättrande åtgärder kunde föreslås. Studien har genomförts av den tidigare studenten John Ekman på läkarprogrammet på Örebro universitet, i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin och University of Cape Coast i Ghana.

Läs publikationen.

Vid frågor om studien, vänligen kontakta Niklas Ricklund eller Håkan Löfstedt.

Niklas Ricklund

Yrkeshygieniker

Håkan Löfstedt

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2023