Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny studie om arbetsmiljön för sågverksarbetare i Ghana

Publicerad: 2023-11-09 13:51

Arbetsmiljön i låg- och medelinkomstländer är ett relativt outforskat område. I Ghana är träindustrin en av landets viktigaste näringar med fler än 100 000 anställda. I en ny studie av sågverksarbetare i Ghana har deras exponering för trädamm och effekter på lungfunktion undersökts.

Sågverksarbetare i Ghana

Foto: John Ekman

Resultaten påvisade höga exponeringsnivåer över gränsvärden och tydliga effekter på lungfunktion – efter jämfört med före arbetsskift. Ett flertal arbetsmiljöförbättrande åtgärder kunde föreslås. Studien har genomförts av den tidigare studenten John Ekman på läkarprogrammet på Örebro universitet, i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin och University of Cape Coast i Ghana.

Klicka här för att läsa publikationen. 

Vid frågor om studien, vänligen kontakta Niklas Ricklund eller Håkan Löfstedt.

Niklas Ricklund

Yrkeshygieniker

Håkan Löfstedt

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2023