Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny dagvårdsverksamhet för ätstörningspatienter

Publicerad: 2021-11-19 07:34

I veckan öppnade Region Örebro län en ny dagvårdsverksamhet i Örebro för unga ätstörningspatienter. Syftet med den nya verksamheten är att erbjuda en mer individanpassad vård till de patienter som inte behöver vårdas på vårdavdelning, men som har behov av mer intensiva insatser än de som ges i den ordinarie öppenvården.

Bord dukat för mellanmål.

Mellanmål. Foto: Maria Bergman/Region Örebro län

-Det är mycket glädjande att vi har startat upp den här verksamheten. Vi har sett att det finns ett behov av att kunna erbjuda en mer individanpassad vård och nu kommer vi att kunna göra det vilket känns mycket bra, säger Sanna Aila Gustafsson som är enhetschef på Region Örebro läns ätstörningsmottagning.

Hela familjen behöver stöd

Dagvårdsverksamheten vänder sig till ungdomar med allvarlig ätstörning och är en familjedagvård, vilket innebär att ungdomen kommer dit tillsammans med en förälder eller vårdnadshavare.

-Det är viktigt att stöd även ges till den som är vårdnadshavare. Det kan handla om att få lära sig hur de ska planera och följa upp måltider. Det handlar också om att få mer kunskap om sjukdomen och redskap för att kunna kommunicera och stötta ungdomen i hemmiljön, berättar Sanna.

Gemensamma måltider och organiserad vila

Dagvården bedrivs i gruppform där patienterna är på dagvården fyra dagar i veckan under en sex-veckors period. Aktiviteter under dagarna är bland annat att äta mellanmål och lunch men även organiserad vila och andra former av lugna gruppaktiviteter. Dietist, fysioterapeut, arbetsterapeut samt en sjuksköterska ansvarar för behandlingen.

Målsättningen med dagvårdsverksamheten är att korta och effektivisera de ordinarie öppenvårdsinsatserna. Genom att tidigare kunna sätta in mer intensiva insatser är målet att även minska behovet av inneliggande vård på vårdavdelning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 november 2021