Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Uppdaterad vägledning av smittspårning vid covid-19

Publicerad: 2021-04-29 16:02

Information till vårdgivare: Uppdaterade rutiner för smittspårning vid covid-19 gäller från och med vecka 17. De huvudsakliga förändringarna handlar om att provtagning av symtomfria hushållskontakter och nära kontakter till ett bekräftat fall rekommenderas även i yngre åldrar samt förändring som gäller för vaccinerade.

Smittspårning av symtomfria nära kontakter i yngre åldrar

Hittills har provtagning av symtomfria kontakter i en smittspårning (hushållskontakter och andra nära kontakter) endast rekommenderats för vuxna och ungdomar i gymnasieåldern.

Nu ändras rekommendationen till att symtomfria hushållskontakter födda 2014 och tidigare ska ta prov. Även nära kontakter födda 2014 och tidigare rekommenderas provtagning. Vilka som är nära kontakter till ett bekräftat fall avgörs i samband med smittspårningen (av smittspårare/behandlande läkare). För smittspårning inom skola finns en särskild rutin.

Smittspårning av kontakter som är vaccinerade

Personer som fått första dosen vaccin för mer än tre veckor sedan är undantagna förhållningsregler när de är hushållskontakter till ett bekräftat fall. Det innebär att de kan arbeta/gå i skola. De behöver inte ta prov om de är symtomfria. Vaccinerade hushållskontakter och nära kontakter som arbetar inom vård och omsorg ska dock lämna prov även om de är symtomfria.

Mer information

Smittskyddsenhetens hemsida – Smittspårning vid covid-19

 

  

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 juni 2021