Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utökad testning vid smittspårning

Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sin vägledning för smittspårning av covid-19 med syftet att förhindra större utbrott. I vissa situationer ska även symtomfria personer testas. Det gäller bara de som haft nära kontakt med en smittad, exempelvis på arbetsplatsen. Vem som är aktuell för testning kartläggs i samband med smittspårningen.

Vad är nytt?

Personer från gymnasieålder och uppåt som haft nära kontakt med en smittad, det vill säga inom 2 meter och sammanlagt minst 15 minuter inom ett dygn, rekommenderas provtagning för covid-19 även om man inte har symtom.

Avgränsning kring vilka som är nära kontakter görs i samband med smittspårning, precis som tidigare. För dessa gäller att i möjligaste mån arbeta hemifrån och undvika sociala kontakter annat än inom hushållet under inkubationstiden. Personer som får besked att de är nära kontakter till en smittad ska ta ett prov för covid-19 snarast samt ett nytt prov dag 5 efter den senaste kontakten med den smittade.

I väntan på provsvar
Symtomfria nära kontakter som kan arbeta hemifrån bör göra det men om det inte är möjligt får man vara på arbetet även i väntan på provsvar. Gymnasieelever kan vara i skolan även i väntan på provsvar.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 mars 2021

Läs mer om Aktuellt