Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Organiserad prostatacancertestning, OPT, för 500 slumpvist utvalda män

Publicerad: 2024-04-23 15:15

500 slumpvist utvalda män i Örebro län födda 1962 och 1966 kommer att bli erbjudna att ta ett PSA-test. De ingår i ett pilotprojekt och erbjudandet skickas ut från Regionalt cancercentrum, Mellansverige.

PSA-prov

Hos RCC i Mellansverige finns ett kansli för organiserad prostatacancertestning - OPT-kansli. De sköter testningen i pilotprojektet för samtliga regioner i Mellansverige.

I erbjudandebrevet som de 500 männen får från OPT-kansliet beskrivs för- och nackdelar med PSA-testning samt utredningsgången vid förhöjt PSA-värde.

Blodprov lämnas lokalt

Blodprovet kan männen lämna på valfri vårdcentral eller på någon av sjukhusens provtagningsenheter. Svaret på provet kommer att bedömas och hanteras av OPT-kansliet och ett brevsvar skickas med uppgift om att ny provtagning planeras om sex år eller två år beroende på PSA-nivån.

Skulle PSA-värdet vara förhöjt kommer vidare utredning med magnetkameraundersökning av prostata att utföras.

Projektet ska utvärderas

Projektets uppdrag är att bidra till mer kunskap för att kunna utvärdera nytta och risker med testning av prostatacancer i tidigt skede. I framtiden är målet att prostatacancertestning ska utföras på ett strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjligheter till testning för alla män som är 50–74 år i Örebro län. Utfallet av piloten kommer utvärderas under hösten 2024 av Regionalt cancercentrum Mellansverige.

Mer information, intern

Information om organiserad prostatacancertestning (OPT) i Mellansverige - RCC Mellansverige 

Patientinformation

Regelbunden testning för prostatacancer i Örebro län - 1177

Information om organiserad prostatacancertestning (OPT) i Mellansverige - RCC Mellansverige 

Trycksaker

Om PSA-prov - för att upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede 

Kontakt

Telefon till OPT-kansli: 018-617 07 20 alt. 018-617 40 56
E-post: opt@rccmellan.se


Förkortningen OPT står för Organiserad Prostatacancer Testning.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 23 april 2024