Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Instrumentpoolen får genomgående mycket höga betyg av kunderna

Publicerad: 2023-02-20 08:33

93 procent instämmer i att de har lätt att få kontakt med Instrumentpoolen och 98 procent har ett fortsatt högt förtroende för vårt arbete. 99 procent anser att de får ett bra bemötande vid kontakt. 98 procent tycker att de får kompetent hjälp i sina frågeställningar och 91 procent hittar vad man söker på vår hemsida. Det visar vår senaste kundnöjdhetsenkät.

Thomas Isaksson, tekniker på Instrumentpoolen.

När du ringer till Instrumentpoolen är det oftast vår tekniker Thomas Isaksson som svarar.

Instrumentpoolens kunder fick under november 2022 besvara en kundnöjdhetsenkät. Enkäten omfattade fem frågor gällande tillgänglighet, förtroende, bemötande, kompetens samt om det är lätt att hitta vad man söker på vår hemsida. Enkäten skickades ut till samtliga 160 kunder i Instrumentpoolens kundregister och besvarades av 91.

Resultaten är mycket goda och överensstämmer bra med resultaten från tidigare genomförd enkät 2019. 93 procent av kunderna instämmer i att de har lätt att få kontakt med Instrumentpoolen och 98 procent har ett fortsatt högt förtroende för vårt arbete. 99 procent anser att de får ett bra bemötande vid kontakt. 98 procent tycker att de får kompetent hjälp i sina frågeställningar och 91 procent hittar vad man söker på vår hemsida.

Utökade telefontider

Vi har också fått in många värdefulla kommentarer, framförallt gällande önskemål om utökade telefontider. Vi har tidigare haft telefontid endast på förmiddagarna eftersom personalen behöver tid för att förbereda och skicka beställningar samt ta hand om inkommande utrustning. Nu vill vi försöka tillmötesgå kundernas önskemål och börjar från och med 1 mars 2023 att ha längre telefontid på onsdagar, 08.00-15.00. Övriga dagar, måndag-tisdag och torsdag-fredag kommer telefontiden fortsatt vara 08.00-12.00. Instrumentpoolen nås som vanligt på telefonnummer 019-602 24 80.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 mars 2023