Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Introduktionsutbildning för nyanställda sjuksköterskor inom företagshälsovården lockar många

Publicerad: 2023-11-09 13:17

De arbets- och miljömedicinska klinikerna i Örebro och Uppsala ordnar tillsammans en distansutbildning för sjuksköterskor inom företagshälsovården (FHV). Utbildningen innefattar många av de arbetsmoment som en sjuksköterska inom FHV ska ha kunskap om och kunna utföra, kopplat till medicinska kontroller i arbetslivet.

Annelie Nordström Ryberg

"Visst hade vi förväntat oss att det skulle finnas ett intresse för den här utbildningen, men vi blev ändå glatt överraskade över att så många som 127 deltagare anmält sig till första utbildningstillfället”, säger Annelie Nordström Ryberg, företagssjuksköterska på Arbets- och miljömedicin i Örebro och Uppsala, som är den som är kursansvarig för utbildningen.

Bland kursinnehållet kan nämnas

  • lagstiftningen vid medicinska kontroller i arbetslivet
  • yrkesrelaterade lungsjukdomar
  • vibrationsskador
  • hörselskador
  • arbetsrelaterade rörelseorgansbesvär
  • biologiska kontroller vid exponering av tungmetaller
  • arbetsmiljö för gravida
  • drogtester i arbetslivet
  • joniserande strålning
  • organisatorisk social arbetsmiljö.

Totalt sex tillfällen

Målgruppen är nyanställda legitimerade sjuksköterskor inom FHV som arbetat minst sex månader inom FHV, men även erfarna företagssjuksköterskor inom FHV är välkomna.

Utbildningen består av fyra webbinarier och två fysiska träffar och startade den 6 november. Webbinarierna är kostnadsfria, medan de fysiska träffarna är förenade med en mindre kostnad.

De båda fysiska träffarna genomförs våren 2024 och innehåller praktiskt utförande av spirometri, audiometri, syntester kopplat till trafikmedicin samt sensoriska undersökningar av patienter som är exponerade för hand-armvibrationer.

”Vi ser att många sjuksköterskor som nu anställs inom företagshälsovården inte har specialistutbildning eller tidigare erfarenhet från FHV. Vi vill därför erbjuda denna utbildning och göra den tillgänglig för så många som möjligt. Vårt syfte är att stärka kompetensen ute på FHV-enheterna. Vi vill även uppmuntra fler att gå specialistsjuksköterskeprogrammet företagssjuksköterska, alternativt magisterprogrammet – arbetsliv och hälsa med inriktning företagssjuksköterska”, säger Annelie.

Läs mer om utbildningen

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 november 2023