Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Ny riktlinje för luftvägsvirus

Publicerad: 2023-11-16 21:32

Det finns nu en ny riktlinje om virusorsakade luftvägsinfektioner. Den ersätter tidigare riktlinjer om covid-19 och influensa.

Den nya riktlinjen innehåller rekommendationer för infektioner orsakade av SARS-CoV-2, influensa- och RS-virus, men även för andra virusorsakade luftvägsinfektioner.

Länk till riktlinjen och lathund för patienter med luftvägssymtom:

Vårdhygieniska riktlinjer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 november 2023