Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Vårdhygieniska riktlinjer öppen/slutenvård

Riktlinjer för vårdhygien inom öppenvård och slutenvård.

Riktlinjer

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 30 januari 2023