Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sårbehandling

Ett sår är en belastning och påverkar människors vardag, oavsett om såret är akut efter ett olycksfall eller efter en operation, alternativt svårläkande som vid bensår, fotsår hos personer med diabetes eller vid trycksår eller maligna tumörsår.

Såret ska inte ses isolerat utan måste ses i ett sammanhang; person – sår – omgivning. Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer.

Definition av sår

Vulnus, primärläkande sår, till exempel operationssår och vissa traumatiska sår, till exempel skärsår, är sår utan vävnadsdefekt. Sårkanterna läggs emot varandra och sutureras.

Ulcus, sekundärläkande sår, till exempel bensår och trycksår, är vävnadsdefekter som måste utfyllas för att såret ska kunna läka.

    

Marie Sewerin, leg. sjuksköterska, produktspecialist, Mölnlycke.

Film: Del 1 - Normala sårläkningsprocessen. Hur ska vi ta hand om operationssår? Vilket förband ska  man välja?

Anette Thegel, leg.sjuksköterska, Vårdhygien Universitetssjukhuset Örebro, Reerion Örebro län.

Film: Del 2 - Vårdrutiner och hygien i samband med sår.

Carlos Martin de los Santoz Diaz, podiater, Medicinkliniken, Universitetssjukhuset, Rergion Örebro län.

Film: Del 3 - Diabetessår och diabetesfötter

Film: De fysiologiska grunderna för sårläkning - 15 minuter

I modulen ingå:

  • De fyra faserna i sårläkning
  • Varför det är svårt att få ett sår ur den inflammatoriska fasen
  • Vikten av angiogenesis.

 

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län.

Kontakter

Pia Backteman

Ordförande i kompetensgrupp Sår

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 18 juni 2021