Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sårbehandling

Ett sår är en belastning och påverkar människors vardag, oavsett om såret är akut efter ett olycksfall eller efter en operation, alternativt svårläkande som vid bensår, fotsår hos personer med diabetes eller vid trycksår eller maligna tumörsår.

Såret ska inte ses isolerat utan måste ses i ett sammanhang; person – sår – omgivning. Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer.

Definition av sår

Vulnus, primärläkande sår, till exempel operationssår och vissa traumatiska sår, till exempel skärsår, är sår utan vävnadsdefekt. Sårkanterna läggs emot varandra och sutureras.

Ulcus, sekundärläkande sår, till exempel bensår och trycksår, är vävnadsdefekter som måste utfyllas för att såret ska kunna läka.

Ansvarsfördelning för medicintekniska produkter mellan Region Örebro län och kommunerna i Örebro län.

Kontakter

Pia Backteman

Ordförande i kompetensgrupp Sår

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 februari 2021