Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Videoarkivet USÖ

USÖ:s videoarkiv är Sveriges största samling av rörligt utbildningsmaterial i vården. Här finns laparoskopiska och öppna standardingrepp, operationstekniska tips, kirurgiska riskmoment och komplikationer.

Vår önskan är att alla kirurger med intresse för laparoskopisk och öppen kirurgi kostnadsfritt skall kunna ta del av detta videobibliotek. På så sätt tror vi oss kunna bidra till att kvaliteten på kirurgin ökar.

Kontakter

Ansvarig för videoarkivet

Lars-Göran Larsson

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 oktober 2020