Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Primärvård riktlinjer - Vårdpraxis

Vårdpraxis - medicinsk information för all personal inom primärvården. Information som huvudsakligen är framtagen inom Region Örebro län och som bedöms vara användbar i det kliniska arbetet i primärvården. Här finns bland annat länkar till Primärvårdens alla vårdriktlinjer och överenskommelser, PM för Primärvården, vårdinformation, råd, rekommendationer.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 oktober 2020