Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

OBS! Hudtumörer remitteras till Hudkliniken med bild + dermatoskopibild, se "Teledermatoskopi - informationsbrev".

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 mars 2024