Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Vaccination

Näst efter rent vatten, är vaccinationer det som mest effektivt förebygger smittsamma sjukdomar och bidrar till folkhälsan i världen.

Riktlinjer och information om vaccinering - Smittskydd

På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du samlad information om vaccinationsprogram, rekommendationer, vaccinsäkerhet och övervakning.

Information om vaccinationer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom.  

Förebyggande av infektionsjukdomar och vaccinationsskydd för personal i Örebro län 

Det är arbetsgivarens ansvar att bedöma smittriskerna på arbetsplatsen och att vid behov erbjuda och bekosta nödvändiga medicinska förebyggande åtgärder som till exempel vaccination.

Vaccin bör vid behov erbjudas mot följande sjukdomar:

  • Hepatit B- vid yrkesmässig risk för blodexposition
  • Mässling - vid arbete inom vård- och omsorg eller annat patientnära arbete
  • Kikhosta -vid frekvent spädbarnskontakt inom vård och omsorg
  • Influensa - årligen, inför influensasäsong inom vård- och omsorg eller annat patientnära arbete

Vaccinationsbehovet bör inventeras vid nyanställning, men kan även behöva ses över hos redan anställda.

Kostnaden för förebyggande vaccin betalas av den anställdes arbetsplats. Alla vaccin skall ordineras av läkare eller vaccinationsbehörig sjuksköterska.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 5 januari 2021