Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Utbildningsfilm om behörighet att ordinera vaccination

Här kan du ta del av en vaccinationsutbildning för att ge behörighet att ordinera vaccination mot influensa, pneumokocksjukdom och covid 19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens Nationella Vaccinationsprogram. Föreläsare är Anja Rosdahl, infektionsläkare och Björn Strandell, distriktsläkare. Utbildningen genomfördes den 7 november 2023.

Vaccinationsutbildning för att ge behörighet att ordinera vaccination

Vaccinationsutbildning för att ge behörighet att ordinera vaccination mot influensa, pneumokocksjukdom och covid 19

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 december 2023

Läs mer om Fortbildning för vård- och omsorgspersonal