Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Färdighetsträning

Kliniskt träningscenter, KTC, i Örebro län erbjuder ett antal olika utbildningar och kurser i färdighetsträning för dig som jobbar inom vårdrelaterade verksamheter. Utbildningarna utgår från Vårdhandboken.

KTC har tagit fram e-utbildningar och kunskapstest för två olika områden: trakeostomi och andningsvård (högflödesbehandling). 

Utbildningarna kan med fördel användas inför besök på KTC och som träning inför praktiska moment. 

Utbildningen består av en film på cirka 4 minuter.

Airvo 2 - Uppstart och rengörning

Utbildning i andningsvård KTC

Fakta om KTC

KTC:s övergripande mål är att bidra till ökad patientsäkerhet och minskad risk för vårdrelaterade skador samt att öka medarbetarnas intresse för att utveckla vården via ständiga förbättringar av arbetsmetoder.

KTC-verksamheter finns vid Region Örebro läns alla tre sjukhus.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 16 februari 2024