Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kurser för hjälpmedelsförskrivare - Centrum för hjälpmedel

Anmälan

Till våra produktutbildningar och sortimentsvisningar anmälar du dig via regionens utbildningsportal Ping-Pong. Du som inte är anställd av Region Örebro län behöver logga in med Bank-id för anmälan.

Du hittar länken på informtionssidan för respektive kurs.

Anmälan till Grundläggande förskrivarutbildning

Till utbildningen Grundläggande förskrivarutbildning anmäler du dig genom att skicka in en ansökan om förskrivarlicens. På blanketten anger du vilket datum som du vill delta i utbildningen.

Avbokning

Om du får förhinder och inte kan delta vid ett utbildningstillfälle vill vi att du meddelar det snarast. Det gör du i Ping-pong. 

I menyvalet uppe till vänster, under Region Örebro läns logga, klickar du på "Aktiviteter" och sedan "Mina kurser".

Du som inte är anställd av Region Örebro län loggar in med Bank-id.

Avbokning grundläggande förskrivarutbildning

Om du vill avboka din plats på Grundläggande förskrivarutbildning ska du anmäla det till Centrum för hjälpmedels kundtjänst.

Meddela vilken kurs det gäller samt datum och tid då du skulle deltagit.

Skicka e-post till CFH:s kundtjänst

Frånvaro på grund av sjukdom

Blir du sjuk på kursdagen vill vi att du anmäler det till Centrum för hjälpmedels kundtjänst.

Medela vilken kurs det gäller samt vilken tidpunkt du skulle deltagit.

Skicka e-post till CFH:s kundtjänst

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 10 juni 2021