Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Kurser för hjälpmedelsförskrivare - Centrum för hjälpmedel

Anmälan

Till våra produktutbildningar och sortimentsvisningar anmälar du dig via regionens utbildningsportal Ping-Pong. Du som inte är anställd av Region Örebro län behöver logga in med Bank-id för anmälan.

Du hittar länken på informtionssidan för respektive kurs.

Anmälan grundläggande förskrivarutbildning

Till utbildningen Grundläggande förskrivarutbildning anmäler du dig genom att skicka in en ansökan om förskrivarlicens.

Avbokning

Om du behöver avboka din plats gör du det vi kursanmälningssidan i Ping-Pong. Blir du sjuk på kursdagen vill vi att du anmäler det till vår kundtjänst. Se kontaktinformation längre ner på den här sidan.

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 februari 2021