Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

I Örebro län läggs hjälpmedelsförskrivningar i systemet WebSESAM. I systemet kan du också se vilka hjälpmedel en patient har eller har haft.

 

Den som är anställd av en vårdgivare, vilken är regionen, kommun eller privat vårdgivare som har avtal med Region Örebro län.
Vårdgivarens verksamhetschef eller motsvarande utser och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses till förskrivare har den utbildning och kompetens som krävs samt ansvarar att utsedd förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen.

Förskrivningsrätten ingår i tjänsten och vid ändring till annan tjänst upphör förskrivningsrätten.

Du som blivit utsedd av verksamhetschef att bli förskrivare ska gå socialstyrelsens webbaserade utbildning; Förskrivning av hjälpmedel. På Socialstyrelsens hemsida läser du mer och registrerar anmälan.

Efter utbildningen ansöker du, tillsammans med chef, om licens till IT-systemet webSESAM. Det gör du i samband med att du anmäler dig till vår utbildning Grundläggande förskrivarutbildning. Kursintyg från Socialstyrelsens utbildning bifogas anmälan.

Grundläggande förskrivarutbildning

Utbildningsdatum
18 mars 29 april 25 maj 10 juni

Vid vissa situationer behöver dina uppgifter i webSESAM uppdateras. Det kan till exempel vara i samband med

  • byte av arbetsplats
  • tillägg av ny arbetsplats
  • namnbyte
  • en tillsvidareanställning
  • förlängning av visstidsanställning
  • avslut av tjänst

Ändringen meddelar du oss genom att skicka in blanketten nedan.

Vi rekonditionerar återlämnade hjälpmedel. Vi tvättar, servar och återställer dessa hjälpmedel i så nära nyskick som möjligt, för att de sedan åter ska kunna förskrivas ut till annan patient.

När ett rekondat hjälpmedel finns i lager vill vi att det ska förskrivas i första hand. Vi vill inte köpa in ett nytt hjälpmedel när ett likvärdigt hjälpmedel finns i lager. Därför skapar vi ersättningsgrupper för våra vanligaste hjälpmedel.

Det brukar ske i samband med nytt avtal om ett annat hjälpmedel blir standardmodell. Men också då en leverantör uppgraderar befintlig hjälpmedelsmodell.

I en ersättningsgrupp kan två eller flera likvärdiga hjälpmedel ingå. Hjälpmedlen rangordnas så att systemet vet vilket hjälpmedel som ska väljas i första hand. Ersättningsgrupper kan vara valbara eller tvingande.

Tvingande ersättningsgrupp

Det vanligaste är att erättningsgruppen är tvingande, vilket gör att när du förskriver ett hjälpmedel får du hänvisning till en annan modell. Det är vanligen en äldre modell som systemet väljer i första han. Nyinköp görs enbart av aktuell/ny modell och endast då det inte finns annan likvärdig modell i lager. Finns både aktuell och utgående modell i lager väljer alltså systemet den utgående modellen i första hand. 

Vid särskilda skäl kan du behöva kringgå en tvingande ersättningsgrupp. Då ska du kontakta kundtjänst eller sortimentsansvarig konsulent som beslutar om de angivna särskilda skälen kan ligga till grund för ett nyinköp. Det samma gäller om du skickar in en förskrivningsblankett. 

Valbar erättningsgrupp

I en valbar erättningsgrupp får du själv bestämma vilket av hjälpmedlen som ska förskrivas. Men du rekommenderas att välja det som finns på lager.

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 januari 2021