Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Säkra videomöten

Vid exempelvis vårdplanering eller vid digitala möten som kräver en högre säkerhet än vad Teams kan ge finns andra säkra lösningar. Pexip det system som Region Örebro län använder, medan flera av länets kommuner använder Sefos eller Ineras Säkra videomöten.

Anslut till virtuellt mötesrum i Pexip

  • I den inbjudan som skickats från videoportalen finns en direktlänk för att komma in i det virtuella mötesrummet, det enklaste är att klicka på den.

Om du inte har fått någon direktlänk, men har fått ett mötes-ID/nummer, kan du göra enligt nedan. Regionens videosystem och virtuella mötesrum har alltid ett mötes-ID/nummer som börjar på 118.

Webbläsare

  • Surfa till video.regionorebrolan.se
  • Första gången får du skriva in ditt namn
  • Klicka på den stora knappen Video och skriv in det mötes-ID du har fått
  • Tryck på gröna kamera-knappen för att ansluta

Videosystem

  • Ring från ert videosystem de anvisningar som ni har
  • Skriv in det mötes-ID du fått
  • Anslut enligt de anvisningar ni har

Telefon

Om du behöver vara med i ett möte med bara ljud

  • Ring till 019-602 10 33
  • Knappa in det mötes-ID du fått, avsluta med #.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 mars 2024