Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sjuksköterska eller Distriktsköterska (samt i vissa fall även Barnmorska, Fysioterapeut eller Läkare) som är anställd av regionen eller vårdgivare som har avtal med Region Örebro län kan bli förskrivare av inkontinenshjälpmedel som Centrum för hjälpmedel distribuerar.

Vårdgivarens verksamhetschef eller motsvarande utser och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses till förskrivare har den utbildning och kompetens som krävs samt ansvarar att utsedd förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen. Inom Örebro län är den vägledande rekommendationen att förskrivaren har godkänd inkontinensutbildning, vilket bör vara 7,5 högskolepoäng inom vård och behandling vid blåsoch tarmdysfunktion.

Förskrivningsrätten ingår i tjänsten och vid ändring till annan tjänst upphör förskrivningsrätten.

Du som blivit utsedd av verksamhetschef att bli förskrivare ska gå socialstyrelsens webbaserade utbildning; Förskrivning av förbrukningsartiklar. På Socialstyrelsens hemsida läser du mer och registrerar anmälan. Socialstyrelsens utbildningsportal fungerar inte i Internet explorer - använd annan webbläsare till exempel Chrome eller Firefox istället.

För Kommunanställda gäller även 1-1,5 dagars förskrivarutbildning organiserad av Centrum för hjälpmedel med extern föreläsare.

Efter utbildningen ansöker du, tillsammans med chef, om licens till IT-systemet LMN. Kursintyg från Socialstyrelsens utbildning bifogas anmälan.

Vid vissa situationer behöver dina uppgifter i LMN uppdateras. Det kan till exempel vara i samband med

 • byte av arbetsplats
 • tillägg av ny arbetsplats
 • namnbyte
 • en tillsvidareanställning
 • förlängning av visstidsanställning
 • avslut av tjänst

Ändringen meddelar du oss genom att skicka in blanketten nedan.

Patienter som själv hämtar sina hjälpmedel på CFH kan få avisering via sms när produkterna finns för hämtning.

Avisering kommer också att införas för den som för den som får sina hjälpmedel levererade av oss till hemmet. Du bestämmer vid förskrivningen om aviseringen ska gå til patienten eller till en kontaktperson.

Se till att rätt telefonnummer till patienten finns i LMN. 

 

Vi har tagit fram filmer för att hjälpa dig navigera och arbeta i LMN. Du väljer om du vill se alla filmerna eller bara önskade kapitel. Filmen har 22 kapitel som berör bland annat:

 • navigering och information på startsidan
 • söka patient och navigering i patientbilden
 • redigering av patientbilden
 • förskrivning
 • prisjämförelser
 • produktsökning

Kontakter

Kundtjänst Centrum för hjälpmedel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2021