Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Inkontinens huvudrubrik.jpg

Illustration: Majsan Sundell

 

Förskrivningsansvar inkontineshjälpmedel

Hälso- och sjukvårdsansvaret för förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion regleras enligt det avtal som finns angående ansvar för inkontinensartiklar i Örebro län.

För patient som själv eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till vårdcentralen ansvarar Region Örebro län för förskrivning av förbrukningsartiklar för urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.


För patienter som har kommunal hälso- och sjukvård är det kommunernas distriktssköterskor/sjuksköterskor som ansvarar för förskrivningen.


Under kommunal korttidsvistelse inklusive växelvård ska tidigare förskrivna inkontinenshjälpmedel medfölja personen från hemmet. Uppstår behov av inkontinenshjälpmedel under korttidsvistelsen ansvarar kommunen för att tillgodose behovet.

Nytt avtal för inkontinenshjälpmedel

Den 1 november börjar det nya avtalet för inkontinenshjälpmedel att gälla. Mycket är sig likt i det nya avtalet, men vi har fått några förändringar. Uppdaterade sortimentsöversikter kommer inom kort.


Påverkan på kopierade beställningar

Efter avtalsstart kommer du inte kunna kopiera beställningar gjorda före 1 november. Ny beställning behöver läggas istället, därefter fungerar kopiering igen.

Om du försöker göra en kopia kommer felmeddelandet ”Du saknar rättighet för vald förskrivningstyp” att visas.

Inkontinens urindroppssamlare.jpg

Illustration: Majsan Sundell

urindropppsuppsamlingspåse.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Inkontinens kvarliggande kateter.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Kontakter

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 oktober 2021