Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök
Tecknad bild av två droppar på en svart cirkelformad bottenplatta. Illustration Majsan Sundell

Illustration: Majsan Sundell

Inkontinenshjälpmedel

Här kan du som förskrivare se sortimentsöversikter, läsa riktlinjer och kriterier gällande förskrivning av hjälpmedel, få stöd och material till förskrivningsprocessen samt inhämta mer kunskap via länkar.

Hälso- och sjukvårdsansvaret för förskrivning av förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion regleras enligt det avtal som finns angående ansvar för inkontinensartiklar i Örebro län.

För patient som själv eller med hjälp av ledsagare kan ta sig till vårdcentralen ansvarar Region Örebro län för förskrivning av förbrukningsartiklar för urininkontinens, urinretention eller tarminkontinens.

För patienter som har kommunal hälso- och sjukvård är det kommunernas distriktssköterskor/sjuksköterskor som ansvarar för förskrivningen.

Under kommunal korttidsvistelse inklusive växelvård ska tidigare förskrivna inkontinenshjälpmedel medfölja personen från hemmet. Uppstår behov av inkontinenshjälpmedel under korttidsvistelsen ansvarar kommunen för att tillgodose behovet.

Sortiment

Tecknad bild av urindroppsamlare på en svart cirkelformad bottenplatta. Illustration Majsan Sundell

Illustration: Majsan Sundell

Förskrivarstöd

Dispensansökan kan göras för hjälpmedel utanför upphandlat avtal. Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov.

Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. Förskrivaren har uppföljningsansvar.

Dispensansökan med medicinsk motivering sker på särskild blankett och skickas till CFH.

Socialstyrelsen har en bra utbildning för dig som är inkontinensombud.

Kontakter

Erica Sundqvist

Kontinenssamordnare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 april 2024