Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Inkontinens huvudrubrik.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • ofrivilligt urinläckage vid ansträngning

Behov av kontinensbåge med vaginalt stöd för att

  • förhindra läckage
     

Innan förskrivning ska

  • läckagemätning i 2-4 dygn genomförts

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten deltar på träningspass utan oro för läckage.

Utprovning av rätt storlek krävs för att uppnå önskad effekt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att bedömning, utprovning och inlärning har utförts av uroterapeut eller läkare
  • genomföra uppföljning av funktion och komfort var tredje månad samt dokumentera detta i patientens journal

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

093103 Hjälpmedel för att förhindra urinläckage

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer