Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • använda ett hjälpmedel
  • hålla i eller få åtkomst till dator, smartphone eller surfplatta

Behov av stativ för att

  • vid användning få god position av dator, smartphone, surfplatta eller hjälpmedel

 

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har ett hjälpmedel förskrivet
  • patienten har en fungerande dator, smartphone eller surfplatta

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten sitter i rullstolen och använder sin surfplatta.

Stativ förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Hållare till smartphone och surfplatta är egenansvar. Undantag gäller då behov finns av att montera stativ på rullstol.

Ja, om hjälpmedlet är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser.

Tipprisk och köregenskaper kan påverkas vid montering på rullstol, exempelvis skymd sikt.

Vissa hjälpmedel inom produktgruppen har abonnemangsavgift.

241812 Stativ

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer