Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • utföra fysisk aktivitet
     

Har förmåga att

  • själv, eller med hjälp av annan person, genomföra träning enligt rekommendation/ordination

Behov av eldriven träningscykel för att

  • bibehålla eller förbättra exempelvis rörlighet, cirkulation och/eller styrka nedre extremiteter
  • minska spasticitet i nedre extremiteter

Ska användas (frekvens)

  • minst tre gånger i veckan

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • manuell träningscykel
  • likvärdig träning på annat sätt

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten upplever minskad spasticitet som leder till ökad aktivitetsnivå under dagen.

Vissa eldrivna träningscyklar förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

Patientens grad av spasticitet påverkar val av modell på eldriven träningscykel.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • Utföra och rapportera uppföljning enligt EAN i WebSESAM

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

Grundprincipen är att endast ett träningshjälpmedel får förskrivas till vuxen patient. Men vid särskilda skäl; till exempel postoperativt, vid nyinsjuknande eller under en begränsad träningsperiod kan behov av olika träningshjälpmedel finnas. Förskrivning sker då efter samråd med hjälpmedelskonsulent.

Tänk på att tryck och skjuv ökar under rumpan vid träning.

Säkerställ att patienten inte riskerar att välta bakåt med stol, rullstol eller arbetsstol om hjälpmedlet är placerat mot en vägg.

Ingen avgift.

 

044803 Stationära cyklar för fysisk träning

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer