Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Illustration: Majsan Sundell

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • utföra fysisk aktivitet
     

Har förmåga att

  • själv, eller med hjälp av annan person, genomföra träning enligt rekommendation/ordination

Behov av eldriven träningscykel för att

  • bibehålla eller förbättra exempelvis rörlighet, cirkulation och/eller styrka nedre extremiteter
  • minska spasticitet i nedre extremiteter

Ska användas (frekvens)

  • minst tre gånger i veckan

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • manuell träningscykel
  • likvärdig träning på annat sätt

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten upplever minskad spasticitet som leder till ökad aktivitetsnivå under dagen.

Patientens grad av spasticitet påverkar val av modell på eldriven träningscykel.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM.

Konsultationsblankett behövs vid förskrivning av vissa hjälpmedel (se respektive sortimentsöversikt) eller när du behöver hjälp med utprovning i ett ärende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet är skrymmande och ska flyttas mellan olika platser och kräver extra transport.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Grundprincipen är att endast ett träningshjälpmedel får förskrivas till vuxen patient. Men vid särskilda skäl; till exempel postoperativt, vid nyinsjuknande eller under en begränsad träningsperiod kan behov av olika träningshjälpmedel finnas. Förskrivning sker då efter samråd med hjälpmedelskonsulent.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Tänk på att tryck och skjuv ökar under rumpan vid träning.

Säkerställ att patienten inte riskerar att välta bakåt med stol, rullstol eller arbetsstol om hjälpmedlet är placerat mot en vägg.

044803 Tränings- och ergometercyklar

044815 Arm-, bål- och benträningsredskap

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer