Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Enkla kommunikationshjälpmedel.jpg

Logoped

Arbetsterapeut

Specialpedagog på BUH enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • kommunicera via tal och skrift
  • förstå tal eller skrift
  • planera och genomföra vardagliga aktiviteter
     

Har förmåga att

  • se och tolka symboler

Behov av symbolbas för att

  • ersätta eller komplettera talad och skriftlig kommunikation
  • bli mer delaktig eller självständig vid planering och genomförande av vardagliga aktiviteter

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten pekar på symbolbilden ”mat” för att uttrycka hungerkänsla.

Patienten följer ett bildschema för att självständigt utföra toalettbesök.

Det finns webbaserade gratisverktyg för att skapa bildstöd.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att en logoped har gjort en tal- och språkbedömning om hjälpmedlet ska användas som kommunikationsstöd

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Om hjälpmedlet kräver användarnamn och lösenord ansvarar patienten för dessa uppgifter.

Nej, med undantag för färdiga tavlor.

Abonnemangsavgift, med undantag för Blisskarta och bokstavstavla.

222103 Bokstavs- och symbolsatser/tavlor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer