Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Programvaror samspel.jpg

Logoped

Arbetsterapeut, vid endast textbaserad kommunikation

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • kommunicera via tal
   

Har förmåga att

 • välja bland presenterade ord och uttryck
 • hantera den enhet som programvaran ska installeras i

Behov av programvara eller app för kommunikation för att

 • uttrycka sig
 • förstå språk

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten trycker på touchskärm med visuellt presenterat ordförråd för att be om ost på sin smörgås till frukost.

Vissa programvaror och appar för kommunikation förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel. Se sortimentsöversikten för mer information om respektive hjälpmedel.

 

Skalprogram kan förskrivas som en del i en helhetslösning för åtkomst till dator.

 

Kombineras med egen enhet eller förskriven kommunikationsdator. Surfplatta kan inte förskrivas som hjälpmedel. IPad finns att låna från Centrum för hjälpmedel som en del av utprovningen.

 

Eventuell montering av enhet ska tas i beaktande i god tid inför förskrivning.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • se till att en logoped har gjort en tal- och språkbedömning om det finns misstankar om en påverkan på den språkliga förmågan.
 • ha utrett att rätt förutsättningar finns i omgivningen, exempelvis miljö och stödpersoner
 • ha utrett vilken enhet aktuell programvara eller app ska installeras i
 • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

222112 Programvara för närkommunikation

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer