Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Synpedagog för alternativ telefoni vid Centrum för hjälpmedel

Person med dövblindhet som medför svårigheter att

  • använda tangentbord
     

I kombination med

  • användning av alternativ telefoni
     

Har förmåga att

  • skriva text och navigera i aktuell programvara

Behov av tangentbord och förstorande dekaler för att

  • skriva i aktuell programvara för alternativ telefoni

 

Ska användas (frekvens)

  • flera gånger i månaden

 

Omgivningsfaktorer:

  • fungerande enhet för alternativ telefoni

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten kommunicerar med vän som bor i annan stad.

Riktlinjen gäller endast för personer med dövblindhet som ska använda alternativ telefoni. För övriga synhjälpmedel, se Syncentralens sortiment.

 

Vid behov kan högtalare förskrivas.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej, med undantag för förstorande dekaler.

Vissa hjälpmedel inom produktgruppen har abonnemangsavgift.

223603 Tangentbord

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021

Läs mer om Riktlinjer