Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Sjuksköterska

Person med

 • sår i kategori 3 och 4
 • icke klassificerbart trycksår med okänt sårdjup
 • misstänkt djup hudskada med okänt sårdjup
 • hög risk för att utveckla trycksår
   

I kombination med

 • 29 poäng eller lägre enligt RAPS

Behov av madrass i behandlande syfte för att

 • öka möjlighet till sårläkning
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen
   

Omgivningsfaktorer:

 • patienten bor i enskilt eller särskilt boende

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Såret minskar i omfång inom två månader.

Behov av madrass upphör efter sex månader.

Madrassen är en av flera åtgärder vid behandling av sår i kategori 3 och 4.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • innan förskrivning genomföra bedömning inför förskrivning av behandlande madrass enligt riktlinjen ”Trycksår - utredning, prevention och behandling”.
 • Installera och prova ut madrassen
 • instruera i handhavande och skötsel för patient och vårdare
 • följa upp, vid långvarigt behov var tredje månad, samt rapportera fortsatt behov eller ej till Centrum för hjälpmedel.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

Madrassen kan klämmas i sängens grindar om madrassen är för bred.

 

Madrassen kan punkteras av vassa föremål.

Ingen avgift.

 

043306 Hjälpmedel för att bevara hud och vävnad intakt vid liggande

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer