Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Drivaggregat

Illustration: Majsan Sundell

Arbetsterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • köra sin egen rullstol
   

I kombination med att ha en närstående som (samtliga punkter måste uppfyllas)

 • har en sjukdom eller skada som medför ett stort hinder att köra rullstol 
 • har insikt, simultankapacitet samt förmåga att planera och förutse situationer som kan uppstå bland människor och trafik
 • inte är anställd som assistent till patienten, vare sig del- eller heltid

Behov av vårdarstyrt drivaggregat för att

 • utföra aktiviteter med närstående
   

Ska användas (frekvens)

 • minst flera gånger i månaden, året om
   

Omgivningsfaktorer:

 • förvaring ska vara ordnad i ett låst och skyddat utrymme, till exempel eget förråd eller bostad. Utrymmet ska hålla minst +10°. Altan, balkong och trapphus är inte godkänt som förvarings- och laddningsutrymme.

 
Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • andra förflyttningshjälpmedel

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patient och närstående deltar i Korpens tipspromenad varje söndag.

Drivaggregat kan ej förskrivas för att underlätta utomhuskörning för personal eller personlig assistent. Det räknas då som ett arbetstekniskt hjälpmedel och skall bekostas av arbetsgivaren.

 

Om drivaggregat köps in av patient, kommun eller assistansbolag får det monteras på patientens rullstol efter samråd med hjälpmedelskonsulent.

Blanketter

Som ett stöd vid bedömningen kan du be att få ett läkarutlåtande gällande den närståendes funktionsnedsättning. Läkarutlåtandet ska inte bifogas förskrivningsblanketten utan är enbart ett stöd vid bedömningen.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • vid tveksamheter kring diagnos/funktionsnedsättning hos närstående kan förskrivare begära att få ett läkarutlåtande som bekräftar diagnos/funktionsnedsättning. Alternativt att närstående lämnar samtycke så att förskrivaren kan gå in i NPÖ och ta del av diagnos. Läkarutlåtande ska inte skickas in till CFH utan är ett stöd i förskrivarens bedömning.
 • instruera patient och närstående i körteknik, handhavande vid transport och skötsel

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Nej.

Den manuella rullstolen, som drivaggregatet är monterat på, är utrustad med tippskydd och dessa ska användas.

 

Rullstol och drivaggregat är uppmärkta med fästpunkter för transport i färdtjänst. Förskrivare ska vid utprovning informera patient om hur dessa används.

122409 Drivaggregat för manuella stolar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 januari 2022

Läs mer om Riktlinjer