Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bild gånghjälpmedel

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • förflytta sig

Behov av gåstol för att

  • få omfattande stöd för att underlätta gång och förflyttning
     

Ska användas (frekvens)

  • tre gånger i veckan
     

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • gåbord
  • rollator
  • stöd av annan person

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig mellan olika rum. 

En del gåstolar ska enbart användas inomhus.

 

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

120609 Gåstol

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer