Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Specialpedagog på Barn- och ungdomshabiliteringen, enligt överenskommelse

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • starta och avsluta aktivitet

Behov av 

  • förstå och beräkna tid

 

Ska användas (frekvens)

  • flera gånger i veckan

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Jag går till skolan i rätt tid.
Jag äter frukost i max 20 minuter.

Förskrivningen ska leda till ökad självständighet och kontroll i vardagliga situationer gällande tidsuppfattning.


Armbandsklockor med uppläsning räknas som egenansvar.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Eventuellt batteribyte bekostas av patienten.


Timglas ska laddas regelbundet.

Nej, med undantag MEMOdayplanner för barn med dubbla boenden.

222712 Ur och klockor

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021

Läs mer om Riktlinjer