Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Manöverkontakt och alternativa inmatningsenheter

Joystickmus och rullboll.

Arbetsterapeut

Logoped

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • använda dator, smartphone eller surfplatta

Behov av manöverkontakt eller inmatningsenhet för att

  • ersätta funktioner på tangentbord
  • kunna utföra musens klickfunktioner
  • hantera smartphone eller surfplatta

 

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har en fungerande enhet att ansluta manöverkontakt eller inmatningsenhet till

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten startar och stoppar musik på sin surfplatta.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

Vissa hjälpmedel inom produktgruppen har abonnemangsavgift.

240918 Omkopplare (till/från eller andra funktioner)
223612 Alternativa inmatningsenheter
223615 Inmatningstillbehör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer