Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Arbetsterapeut

Logoped

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • använda dator, smartphone eller surfplatta

Behov av manöverkontakt eller inmatningsenhet för att

  • ersätta funktioner på tangentbord
  • kunna utföra musens klickfunktioner
  • hantera smartphone eller surfplatta

 

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har en fungerande enhet att ansluta manöverkontakt eller inmatningsenhet till

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten startar och stoppar musik på sin surfplatta.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

Vissa hjälpmedel inom produktgruppen har abonnemangsavgift.

240918 Omkopplare (till/från eller andra funktioner)
223612 Alternativa inmatningsenheter
223615 Inmatningstillbehör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 17 juni 2021

Läs mer om Riktlinjer