Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

 

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • hålla i eller få åtkomst till bok, dator, smartphone, surfplatta eller hjälpmedel

 

Behov av läsbord för att

  • vid användning få god position av bok, dator, smartphone, surfplatta eller hjälpmedel

 

Ska användas (frekvens)

  • flera gånger i veckan

 

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

  • hjälpmedel på öppna marknaden

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten sitter i sängen och löser korsord.

Kan inte förskrivas som avlastningsbord.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

180315 Sängbord

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 19 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer