Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Läs- och skrivhjälpmedel.jpg

Illustration: Majsan Sundell

Logoped

Arbetsterapeut, vid kompensation för endast kognitiv eller motorisk funktionsnedsättning

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • uttrycka sig i skrift

Behov av skrivhjälpmedel för att

  • underlätta och effektivisera skrivande
     

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har en privat dator att installera aktuellt programvara i

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten är säker på att den skickar rättstavad e-post.

Skrivhjälpmedel förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Gäller privat bruk. Om man behöver läs- och skrivstödsprogram för skoluppgifter eller för att kunna utföra arbetsuppgifter så är det utbildningsansvarig respektive arbetsgivare som ansvarar för att tillhandahålla rätt hjälpmedel.

Blanketter

Förskrivningsblankett används då du själv inte kan förskriva ett hjälpmedel i webSESAM. För vissa hjälpmedel behövs konsultationsblankett, se respektive sortimentsöversikt.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att en logoped har gjort en bedömning av läs- och skrivförmågan om det finns misstankar om en påverkan på den språkliga förmågan eller specifika läs- och skrivsvårigheter
  • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

När patienten inte behöver eller inte längre uppfyller kriterierna ska hjälpmedlet rengöras och återlämnas. Om hjälpmedlet är en app eller programvara kontakta CFH för returtagning av hjälpmedel.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

 

När patienten uppfyller kriterier för dubbel-eller trippelförskrivning och där hjälpmedlet är förskrivningsbart i webSESAM läggs förskrivningen direkt i systemet av förskrivaren.

Då hjälpmedlet inte är förskrivningsbart skickas blanketten nedan in till CFH för hantering av hjälpmedelskonsulent innan förskrivning.

223615 Inmatningstillbehör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer