Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Logoped

Arbetsterapeut, vid kompensation för endast kognitiv eller motorisk funktionsnedsättning

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

  • skriva

Behov av skrivhjälpmedel för att

  • underlätta och effektivisera skrivande
     

Omgivningsfaktorer:

  • patienten har en privat dator att installera aktuellt programvara i

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten är säker på att den skickar rättstavad e-post.

Skrivhjälpmedel förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

Gäller privat bruk. Om man behöver läs- och skrivstödsprogram för skoluppgifter eller för att kunna utföra arbetsuppgifter så är det utbildningsansvarig respektive arbetsgivare som ansvarar för att tillhandahålla rätt hjälpmedel.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • se till att en logoped har gjort en bedömning av läs- och skrivförmågan om det finns misstankar om en påverkan på den språkliga förmågan eller specifika läs- och skrivsvårigheter
  • genomföra skriftlig utvärdering efter 3-6 månader

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

Nej.

223615 Inmatningstillbehör

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2021

Läs mer om Riktlinjer