Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Bild fjärrstyrda system och larm

Arbetsterapeut

 

Person med epilepsi som medför svårigheter att

  • kontrollera röst och rörelse vid anfall

Behov av EP-larm för att

  • påkalla anhörigs eller personals uppmärksamhet

Omgivningsfaktorer:

  • Om EP-larmet ska användas med lösning för mobiltelefon ska telefon och SIM-kort vara ordnat inför förskrivning

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Anhörig uppmärksammas vid epilepsianfall och kan vidta nödvändiga insatser.

EP-larm förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.
EP-larmet kan inte upptäcka alla typer av anfall.
Kan inte monteras integrerat i annat larmsystem.
En personsökare kan kopplas till flera olika patienters epilepsilarm i samma boende.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • ha koll på vilken typ av anfall patienten har
  • ha utrett vem som ska ta emot och svara på larmet

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Vid lösning med mobiltelefon ska patienten tillhandahålla ett SIM-kort.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov.

Prova räckvidd av larmet så att man är säker på att signal vid larm kommer fram till personsökaren. Både för öppna och stängda dörrar.

222718 Personliga trygghets- och nödlarm

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer