Region Örebro läns webbplats för personal inom vård och omsorg.

Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Illustration: Majsan Sundell

Läkare

Sjuksköterska

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Barnmorska

Distriktssköterska

Uroterapeut

Person med funktionsnedsättning som medför

  • små till stora urinläckage (påvisbara och varaktiga)

Behov av urindroppssamlare som träs över penis för att

  • förhindra läckage
     

Innan förskrivning ska

  • läckagemätning i 2-4 dygn genomförts

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten deltar i gruppaktiviteter utan oro för läckage.

Måttagning krävs för att prova ut rätt storlek vid val av urindroppssamlare, se leverantörens anvisning för måttagning. Urindroppsamlaren ska bytas varje dygn (24 timmar).

 

Urinuppsamlingspåse och fästanordning för urinpåsen är tillbehör som behövs. Urinuppsamlingspåsen byts i samband med bytet/borttagande av urindroppssamlaren eftersom det ska ses som ett slutet system.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivning av förbrukningsartiklar och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

  • genomföra uppföljning av funktion och komfort var tredje månad samt dokumentera detta i patientens journal

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas och skötas.

Ta kontakt med förskrivaren om problem uppstår eller om behovet förändras.

Ja, utgångspunkten är att patientens behov för tre månader förskrivs.

092409 Urindroppssamlare för män

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 27 juni 2022

Läs mer om Riktlinjer