Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • gå, helt eller delvis
   

I kombination med svårighet att

 • lyfta en aktivrullstol i och ur bil
   

Har förmåga att

 • köra rullstol i olika miljöer och på olika underlag
 • köra rullstol som inte har tippskydd

Behov av aktivrullstol för att

 • att förflytta sig självständigt inomhus och utomhus
 • individuellt anpassad sittkomfort
 • fastramstol som svänger och rullar lättare jämfört med en rätt balanserad kryssfälld rullstol

I kombination med behov att

 • få med sig rullstolen i bil
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen och patienten lyfter rullstol i och ur bil flera gånger i veckan
   

Innan förskrivning ska följande ha bedömts vara otillräckligt:

 • väl anpassad och inställd allroundstol

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten förflyttar sig till parkeringshuset, lastar in rullstolen i bilen och åker och hämtar barnen på förskolan.

 

Lätt aktivrullstol förskrivs endast utifrån konsultation till Centrum för hjälpmedel.

 

En lätt aktivrullstol har fast ram, ingen kryssfällning. Vid transport i bil plockas stolen isär i flera delar, vilket ger lättare men fler lyft för patienten.

 

Viktigt att pumpa däck och rengöra länkhjul för att bevara goda köregenskaper.

 

Tillbehör som vinkelställbara benstöd, massiva däck och vårdarbromsade drivhjul monteras inte på aktivrullstol.

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • träna körteknik med patienten, tills god körteknik har uppnåtts i den miljö som rullstolen ska användas
 • instruera lastning i och ur rullstol i fordon 

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Nej.

Lätt aktivrullstol saknar tippskydd och förutsätter att patienten har god körteknik.

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer