Region Örebro läns webbplats för vårdpersonal

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Arbetsterapeut

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Person med funktionsnedsättning som medför svårigheter att

 • gå, helt eller delvis

Behov av allroundrullstol för att

 • förflytta sig självständigt inomhus eller utomhus
   

I kombination med

 • individuellt anpassad sittkomfort
   

Ska användas (frekvens)

 • dagligen
 • regelbundet utomhus för att komplettera gångförmågan vid längre förflyttningar

Målet ska vara realistiskt, individanpassat, aktivitetsbaserat, mätbart (uppfyllt/ej uppfyllt) och inom vårdens ansvar.

 

Exempel på mål:

Patienten har rätt positionering för bäcken och bål samt gynnsam sparkhöjd så att patienten klarar självständig förflyttning mellan det egna rummet och den gemensamma matsalen på boendet.

Patienten kan följa med på utflykt eller annan uteaktivitet på skola/fritids.

 

 

Att följa gällande regelverk för förskrivning, det vill säga genomförd utbildning i förskrivningsprocessen och kunskap om grundläggande förutsättningar vid förskrivning av hjälpmedel i Region Örebro län.

 

Utöver detta är det förskrivarens ansvar att

 • träna körteknik med patienten
 • instruera lastning i och ur fordon

Patienten ska följa förskrivarens anvisning om hur hjälpmedlet ska användas, förvaras och skötas. 

Om hjälpmedlet inte behövs längre ska det rengöras och återlämnas.

 

Tillbehör som exempelvis rullstolsväska, åkpåse och regncape är egenansvar och bekostas av patienten.

Ja, om respektive hjälpmedel uppfyller olika behov eller om hjälpmedlet används på olika våningsplan och flytt av hjälpmedlet inte kan utföras på ett säkert sätt.

Förutsatt att hjälpmedlet kommer att användas minst 3 gånger per vecka.

Allroundrullstol är alltid i sitt basutförande utrustad med tippskydd och med fästpunkter för transport i färdtjänst.

122203 Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 2 mars 2021

Läs mer om Riktlinjer